Příjímačky nanečisto

Vyzkoušejte si přijímačky! 4 hodiny super-intenzivní přípravy

Nebudete pouze psát testy, součástí je i vysvětlení správného řešení
přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019
 • Na přijímačkách nanečisto si žáci mohou vyzkoušet přijímací zkoušku tak, jak bude probíhat naostro v dubnu.
 • Během jednoho dne žáci napíší test z češtiny (60 min.) a test z matematiky (70 min.), oba dle struktury CERMAT používané u státních přijímacích zkoušek.
 • Dále potom ihned lektoři oba testy se studenty projdou a vysvětlí správné řešení jednotlivých příkladů (60 min. čeština a 60 min. matematika).
 • Opravené testy dostanou studenti s sebou domů.
 • Rodiče obdrží emailem informaci o tom jak si žák vedl ve srovnání se zbytkem skupiny, tedy pozice v testu z matematiky, pozice v testu z češtiny a celková pozice. (Každý rodič dostane pouze výsledky svého dítěte a pozici ve skupině).Co přinese účast na přijímačkách nanečisto Vašim dětem?
 • Možnost vyzkoušet si a uvědomit si, jak náročné je napsat dva velké testy během jednoho dne.
 • Zjistit jaká témata (druhy příkladů) jim dělají největší problémy.
 • Otestovat, zda jsou schopni vyřešit velké množství úloh v určeném čase.
 • Uvědomit si chyby ve strategii zkoušky (např. s jakými typy úloh by měl žák začít, aby maximalizoval bodový výsledek).
 • Zjistit, jaké pomůcky na zkoušku potřebuje.
 • A v neposlední řadě: možnost vyzkoušet si testy nanečisto by mělo dětem pomoci zbavit se trémy, se kterou budou bojovat u ostrých zkoušek.

Rozpis zkoušky nanečisto: 9. třída - dopolední termín
Rozpis zkoušky nanečisto 9. třída:
8:45 – 9:00 Příchod
9:00 – 10:10 Test z matematiky
10:10 – 10:20 Přestávka
10:20 – 11:20 Test z češtiny
11:30 – 12:30 Vysvětlení testu z matematiky
12:30 – 12:35 Přestávka
12:35 – 13:35 Vysvětlení testu z češtiny
13:35 Ukončení

Termíny zkoušek nanečisto: Rezervace
29. února 2020 (sobota dopoledne) - 9.třída (registrujeme náhradníky)
29. února 2020 (sobota odpoledne) - 9.třída
1. března 2020 (neděle dopoledne) - 9.třída (registrujeme náhradníky)
14. března 2020 (sobota dopoledne) - 5.třída
14. března 2020 (sobota odpoledne) - 5.třídaPředběžná rezervace přijímaček nanečisto

Po provedení předběžné rezervace Vás budeme kontaktovat pro finální rezervaci a zašleme Vám podklady k platbě.


Před odesláním odklikněte anti-spam kontrolu:

Doplňující informace:
Zkoušku je nutné vykonat celou, není tedy možné přihlásit se jenom na matematiku, nebo na češtinu.
Cena za celou zkoušku, tj. 4 hodiny je 990 Kč (890 Kč pro studenty našich kurzů).
Zkouška nanečisto 29.2. (odpolední termín) se koná v naší učebně na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí
Zkouška nanečisto 1.3. (dopolední termín) se koná v naší učebně na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí
Počet míst je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříveVýsledky přijímaček nanečisto 19. a 20. října 2019

9. třída


Počet získaných bodů:

číslo žáka

Výsledky přijímaček nanečisto 30. listopadu a 1. prosince 2019

9. třída


Počet získaných bodů:

číslo žáka
Výsledky přijímaček nanečisto 18.1.2020

9. třída


Počet získaných bodů:

číslo žákaVýsledky přijímaček nanečisto 31.1.2020

9. třída


Počet získaných bodů:

číslo žáka