Příjímačky nanečisto

Vyzkoušejte si přijímačky! 4 hodiny super-intenzivní přípravy

Nebudete pouze psát testy, součástí je i vysvětlení správného řešení
přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019
 • Na přijímačkách nanečisto si žáci mohou vyzkoušet přijímací zkoušku tak, jak bude probíhat naostro v dubnu.
 • Během jednoho dne žáci napíší test z češtiny (60 min.) a test z matematiky (70 min.), oba dle struktury CERMAT používané u státních přijímacích zkoušek.
 • Dále potom ihned lektoři oba testy se studenty projdou a vysvětlí správné řešení jednotlivých příkladů (60 min. čeština a 60 min. matematika).
 • Opravené testy dostanou studenti s sebou domů.
 • Rodiče obdrží emailem informaci o tom jak si žák vedl ve srovnání se zbytkem skupiny, tedy pozice v testu z matematiky, pozice v testu z češtiny a celková pozice. (Každý rodič dostane pouze výsledky svého dítěte a pozici ve skupině).Co přinese účast na přijímačkách nanečisto Vašim dětem?
 • Možnost vyzkoušet si a uvědomit si, jak náročné je napsat dva velké testy během jednoho dne.
 • Zjistit jaká témata (druhy příkladů) jim dělají největší problémy.
 • Otestovat, zda jsou schopni vyřešit velké množství úloh v určeném čase.
 • Uvědomit si chyby ve strategii zkoušky (např. s jakými typy úloh by měl žák začít, aby maximalizoval bodový výsledek).
 • Zjistit, jaké pomůcky na zkoušku potřebuje.
 • A v neposlední řadě: možnost vyzkoušet si testy nanečisto by mělo dětem pomoci zbavit se trémy, se kterou budou bojovat u ostrých zkoušek.

Rozpis zkoušky nanečisto: 9. třída - dopolední termín
Rozpis zkoušky nanečisto 9. třída:
8:45 – 9:00 Příchod
9:00 – 10:10 Test z matematiky
10:10 – 10:20 Přestávka
10:20 – 11:20 Test z češtiny
11:30 – 12:20 Vysvětlení testu z matematiky
12:20 – 13:00 Vysvětlení testu z češtiny
13:00 Ukončení

Termíny zkoušek nanečisto: Rezervace
25. března 2020 (středa dopoledne) - 9.třída
27. března 2020 (pátek dopoledne) - 9.třídaPředběžná rezervace intenzivního třídenního kurzu matematiky

Po provedení předběžné rezervace Vás budeme kontaktovat pro finální rezervaci a zašleme Vám podklady k platbě.


Před odesláním odklikněte anti-spam kontrolu:

Doplňující informace:
Zkoušku je nutné vykonat celou, není tedy možné přihlásit se jenom na matematiku, nebo na češtinu.
Cena za celou zkoušku, tj. 4 hodiny je 990 Kč (890 Kč pro studenty našich kurzů).
Počet míst je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříve
5. třída

Výsledky přijímaček Nanečisto - aktuální výsledky

Výsledky se ještě mohou měnit, protože někteří žáci ještě neodevzdali vyplněné záznamové archy.

Výsledky celkem (MAT+ČJ):
Počet žáků: 25
Průměr: 50,3 bodů
Medián: 52,5 bodů
Maximum: 75 bodů
Minimum: 28 bodů

Graf:

číslo žákaTabulka Výsledků:

Číslo žáka Bodů MAT Bodů ČJ Bodů Celkem Pořadí
21 45 30 75 1
3 35 36 71 2
2 33 36 69 3
20 31 31 62 4-6
22 26 36 62 4-6
18 33 29 62 4-6
15 33 27 60 7
8 25 33 58 8-10
14 31 27 58 8-10
10 29 29 58 8-10
4 25 31 56 11
23 28 27 55 12
7 20 34 54 13
11 29 24 53 14
1 22 30 52 15-16
9 24 28 52 15-16
12 25 25 50 17
5 18 28 46 18
19 11 31 42 19
6 23 16 39 20
25 20 18 38 21
17 15 22 37 22
13 18 18 36 23
16 15 13 28 24-25
24 11 17 28 24-25