Proč se připravovat na přijímačky?

Státní (jednotné) přijímací zkoušky na střední školy jsou strašákem mnoha rodičů i dětí. Zejména u víceletých gymnázií, a výběrových středních škol je převis mezi přihlášenými a přijatými žáky tak obrovský, že se na takové školy bez kvalitní a cílené přípravy nedá dostat.Kurz a domácí příprava

Z minulých let máme potvrzeno, že absolvování našich přípravných kurzů rozhodně zvýší připravenost žáka na přijímací zkoušky, a tak i šanci na přijetí na vybranou střední školu, nebo víceleté gymnázium. Nicméně je třeba dodat, že samotný kurz není zárukou přijetí a další pečlivá domácí příprava žáka je u většiny nutností.


Proč nestačí běžná výuka ve škole?

Testy používané u jednotné přijímací zkoušky (dále CERMAT testy), skutečně testují pouze látku obsaženou ve standardních výukových plánech ZŠ. Nicméně ve většině škol se látka neprocvičuje na příkladech, které se objevují v CERMAT testech. Například slovní úlohy v matematice tvoří podstatnou část CERMAT testů, ale žáci je ze školy neumí řešit a tedy jim dělají i největší problémy. Máme přesně zmapováno, ve kterých oblastech látky studenti nejvíce chybují a tyto cíleně procvičujeme v našich kurzech.


Strategie zkoušky

Důležitou součástí přípravy na přijímací zkoušky je také výběr vhodné strategie. Většina žáků mívá problém dokončit všechna zadání v daném časovém limitu, a proto je vhodné mít dopředu rozmyšlenou a natrénovanou strategii jak dosáhnout maximálního bodového hodnocení. I toto probíráme, vysvětlujeme a trénujeme v našich kurzech.


Individuální potřeby žáků

Kurzy probíhají v malých skupinkách, lektoři proto brzy zjistí v jakých oblastech který žák potřebuje dodatečnou podporu (ať už další vysvětlení látky, či příklady k procvičení). Naše kurzy navštěvují i žáci, kteří se na ZŠ učí matematiku Hejného metodou a cítí, že před přijímačkami potřebují dodatečnou přípravu, která cílí na co nejlepší zvládnutí CERMAT testů v daném časovém limitu. Máme také zkušenosti s žáky se specifickou poruchou počítání (dyskalkulie), kteří se potřebují připravit na přijímací zkoušky.


Profesionální přístup

Nabízíme pouze omezený počet kurzů u kterých garantujeme vysokou kvalitu přípravy. Češtinu vyučuje Mgr. Mlýnková a matematiku Ing. Janušek a tedy nejsme „anonymní“ poskytovatel velko-kurzů, kde žáci pouze bezmyšlenkovitě opisují co učitel říká u tabule. Naše kurzy jsou postaveny na interakci mezi žáky a učitelem a studenti se tak přirozeně ptají na to co potřebují vysvětlit. Po každé lekci dostávají rodiče emailem shrnutí lekce a je možné se s námi kdykoliv domluvit na schůzce ohledně žáka a jeho/její přípravy na přijímací zkoušky.


Lepší výsledky ve škole

Přípravné kurzy pro studenty všech ročníků slouží jako forma dlouhodobého intenzivního doučování tak, aby žák před přijímacími zkouškami nemusel vstřebat velké množství učiva za krátkou dobu. Máme potvrzeno, že pravidelné opakování matematiky a češtiny v našich kurzech pomáhá pochopit a zafixovat probíranou látku a tak zlepšit výsledky ve škole.


Testy k vyzkoušení znalostí

Test z matematiky pro 9.třídu

přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019
přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019

přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019

přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019

přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019

přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019