Podmínky ochrany osobních údajů


1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Radek Janušek, IČ 01945025, adresa provozovny Úzká 112, 266 01 Beroun (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou janusek@anglictina-beroun.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;


2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“)

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“)

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů:

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů Kontaktní formulář prijimacky-beroun (Ing. Radek Janušek)
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek prijimacky-beroun (Ing. Radek Janušek)
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server údaje o prohlížení webu Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služba Active24.cz
Oprávněný zájem Zajištění funkčnosti online chatu Cookies třetích stran, Osobní údaje klientů Kontaktní formulář prijimacky-beroun (Ing. Radek Janušek), Tawk.to
Souhlas Marketing a propagace webu e-mail, jména potenciálních zákazníků Formulář na stránkách prijimacky-beroun.cz prijimacky-beroun (Ing. Radek Janušek)

3. Doba uchovávání údajů

Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


4. Cookies

Zásady používání souborů cookies na stránkách prijimacky-beroun.cz:

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubor cookie je malý soubor, který se při návštěvě našich stránek uloží do Vašeho počítače, nebo zařízení. Pokračováním používání našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si můžete nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Také si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých, nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

K čemu slouží cookies, které používáme na našich stránkách

  • Cookies, které slouží k provozu webu
  • Cookies vyžadované funkcemi stránky provozované třetími stranami
  • Sem patří například cookies Tawk, které se využívají pro náš online chat

  • Cookies související s návštěvností
  • Sem patří zejména cookies spojené se službou Google analytics, kterou používáme k měření návštěvnosti našeho webu. Údaje, které tyto cookies shromažďují jsou anonymní.

Žádné z cookies popsaných níže neshromažďují informace, které by mohly návštěvníka tohoto webu přímo identifikovat.


5. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.