Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

matematika & čeština v Berouně


intenzivní kurzy v malých skupinách


do přijímaček zbývá

dnů

hodin

minut

sekundVíkendový intenzivní kurz matematiky

super-intenzivní příprava na poslední chvíli pro 9.třídu

Zlomky, mocniny, výrazy, rovnice, procenta, slovní úlohy, geometrie, ...
Rezervujte termín 9-10.3.2019 - Víkendový kurz
přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019
 • Během jednoho víkendu si zopakujeme hlavní oblasti matematiky k přijímačkám.
 • 8 bloků po 50 min. intenzivního opakování matematiky.
 • Kombinace typických příkladů z přijímaček, které si vysvětlíme a krátkých testů, které si hned společně opravíme.
 • Slovní úlohy tvoří významnou část přijímačkového testu - zaměříme se na to, jak je úspěšně řešit.
 • Kurz proběhne v malé skupině, takže každý student má možnost se zeptat na to čemu nerozumí.
 • Žáci si ujasní, co na ně bude u přijímaček čekat, co už umí a na co se musí zaměřit v jejich přípravě.

Rozpis kurzu:
Sobota 9.3. Neděle 10.3.
8:45 – 8:55 Příchod Příchod
9:00 – 9:50 Blok 1 - zlomky, mocniny, odmocniny Blok 5 - slovní úlohy II
9:50 – 9:55 Přestávka Přestávka
9:55 – 10:45 Blok 2 - výrazy a jejich úpravy Blok 6 - úhly, obsahy, objemy
10:45 – 10:50 Přestávka Přestávka
10:50 – 11:40 Blok 3 - rovnice, soustavy rovnic Blok 7 - konstrukční geometrie
11:40 – 11:45 Přestávka Přestávka
11:45 – 12:35 Blok 4 - slovní úlohy I Blok 8 - práce s daty, tabulky, grafy

Doplňující informace:
Víkendový kurz lze rezervovat pouze jako celek, není tedy možné rezervovat pouze sobotu, nebo jenom neděli.
Víkendový kurz se koná v naší učebně na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí
Počet míst je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříve zde.

Příjímačky nanečisto

Vyzkoušejte si přijímačky! 4 hodiny super-intenzivní přípravy

Nebudete pouze psát testy, součástí je i vysvětlení správného řešení
přijímačky nanečisto v Berouně 26.1.2019
 • Na přijímačkách nanečisto si žáci mohou vyzkoušet přijímací zkoušku tak, jak bude probíhat naostro v dubnu.
 • Během jednoho dne žáci napíší test z češtiny (60 min.) a test z matematiky (70 min.), oba dle struktury CERMAT používané u státních přijímacích zkoušek.
 • Dále potom ihned lektoři oba testy se studenty projdou a vysvětlí správné řešení jednotlivých příkladů (60 min. čeština a 60 min. matematika).
 • Opravené testy dostanou studenti s sebou domů.
 • Rodiče obdrží emailem informaci o tom jak si žák vedl ve srovnání se zbytkem skupiny, tedy pozice v testu z matematiky, pozice v testu z češtiny a celková pozice. (Každý rodič dostane pouze výsledky svého dítěte a pozici ve skupině).Co přinese účast na přijímačkách nanečisto Vašim dětem?
 • Možnost vyzkoušet si a uvědomit si, jak náročné je napsat dva velké testy během jednoho dne.
 • Zjistit jaká témata (druhy příkladů) jim dělají největší problémy.
 • Otestovat, zda jsou schopni vyřešit velké množství úloh v určeném čase.
 • Uvědomit si chyby ve strategii zkoušky (např. s jakými typy úloh by měl žák začít, aby maximalizoval bodový výsledek).
 • Zjistit, jaké pomůcky na zkoušku potřebuje.
 • A v neposlední řadě: možnost vyzkoušet si testy nanečisto by mělo dětem pomoci zbavit se trémy, se kterou budou bojovat u ostrých zkoušek.

Rozpis zkoušky nanečisto:
8:45 – 8:55 Příchod
9:00 – 10:10 Test z matematiky
10:10 – 10:20 Přestávka
10:20 – 11:20 Test z češtiny
11:20 – 12:20 Vysvětlení testu z matematiky
12:20 – 12:25 Přestávka
12:25 – 13:25 Vysvětlení testu z češtiny
13:30 Ukončení
Termíny zkoušek nanečisto:
26.1.2019 (sobota) - zkouška je určena pro žáky 9.tříd -proběhlo
16.2.2019 (sobota) - zkouška je určena pro žáky 9.tříd -proběhlo

Doplňující informace:
Zkoušku je nutné vykonat celou, není tedy možné přihlásit se jenom na matematiku, nebo na češtinu.
Zkoušky nanečisto se konají v naší učebně na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí
Počet míst je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříve zde.

Intenzivní kurzy matematiky a češtiny

Výuka probíhá v malých skupinkách maximálně šesti žáků, lektor má tedy možnost reagovat na individuální potřeby jednotlivých studentů a děti se nebojí kdykoli zeptat pokud jim není něco jasné.

Jako komplexní přípravu doporučujeme absolvovat přípravný kurz z matematiky i češtiny, nicméně je možné se přihlásit pouze na kurz matematiky, nebo češtiny.Nabízené kurzy:

Typ kurzu Třída
Přípravný kurz pro osmileté gymnázium žáci páté třídy ZŠ
Přípravný kurz pro šestileté gymnázium žáci sedmé třídy ZŠ
Přípravný kurz pro čtyřleté gymnázium žáci osmé třídy ZŠ (předpříprava)
Přípravný kurz pro čtyřleté gymnázium/střední školu žáci deváté třídy ZŠ


Struktura kurzů:

Blok: září - prosinec 2018 - KURZ DOKONČEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 12 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 12 vyuč. hodin*

Blok: leden - březen 2019 - KURZ PROBHÁ-OBSAZEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 12 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 12 vyuč. hodin*

Blok: duben - červen 2019 - PŘEDPŘÍPRAVA PRO 8.TŘÍDU ZÁPIS OTEVŘEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 10 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 10 vyuč. hodin*

* 1 vyučovací hodina = 50 min

Každý blok pokrývá celou požadovanou látku k přijímacím zkouškám, nicméně procvičované příklady a testy jsou v každém bloku jiné. Proto pro soustavnou přípravu doporučujeme využít všechny bloky.Obsah kurzů:

Obsah
Témata požadovaná v přijímacích testech CERMAT vysvětlena pochopitelným způsobem
Testy nanečisto
Strategie a taktika úspěšného zvládnutí zkoušky


Doplňující informace:
Výuky se účastní maximálně 6 studentů
Všechny materiály (výukové příklady, domácí úkoly, testy, atd...) jsou zahrnuty v ceně kurzu
Kurzovné je placeno pololetně před zahájením každého bloku, pro informace o ceně nás kontaktujte
Kurzy se konají na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí

Lektoři kurzů

Naši lektoři mají schopnost látku žákům srozumitelně vysvětlit a upozornit je na možná nejčastější úskalí, se kterými se mohou žáci při přijímací zkoušce na víceleté gymnázium, nebo střední školu setkat.


Lektorka českého jazyka

Mgr. Marcela Mlýnková

Marcela Mlýnková

 • Nebojte se přijímacích zkoušek z českého jazyka, pomůžu vám s přípravou. Nemusí to být pouze dřina, ale i zábava
 • Učit český jazyk mě baví již dvacet let
 • Jsem učitelka českého jazyka, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, s praxí od roku 1998
 • Po mém doučování se češtiny nebudete bátLektor matematiky

Ing. Radek Janušek, MBA

 • Matematika k přijímačkám není žádná věda, nicméně je zde třeba správně vypočítat různé typy příkladů v relativně krátkém časovém intervalu, což vyžaduje dobrou přípravu.
 • Mám zkušenosti s výukou a vysvětlováním i složitých věcí jednoduše.
 • Jsem absolvent ČVUT Fakulty elektrotechnické a s matematikou se v různých formách potkávám již 20 let.
 • Kurz by Vám měl pomoci nebýt překvapen, ale připraven.
Radek Janušek

Proč se připravovat na přijímačky

Státní (jednotné) přijímací zkoušky na střední školy jsou strašákem mnoha rodičů i dětí. Zejména u víceletých gymnázií je převis mezi přihlášenými a přijatými žáky tak obrovský, že se na takové školy bez kvalitní a cílené přípravy nedá dostat.

Přípravný kurz tedy může zvýšit připravenost žáka na přijímací zkoušky, a tak zvýšit šanci na přijetí na střední školu, nebo víceleté gymnázium. Nicméně je třeba dodat, že samotný kurz není zárukou přijetí a další pečlivá domácí příprava žáka je v mnoha případech nutností.

Důležitou součástí přípravy na přijímací zkoušky je také výběr vhodné strategie. Většina žáků mívá problém dokončit všechna zadání v daném časovém limitu, a proto je vhodné mít dopředu rozmyšlenou a natrénovanou strategii jak dosáhnout maximálního bodového hodnocení. I toto probíráme, vysvětlujeme a trénujeme v našich kurzech.

Předpřípravné kurzy pro studenty 8.tříd slouží jako forma dlouhodobého intenzivního doučování, aby žák v deváté třídě nemusel vstřebat velké množství učiva za krátkou dobu. Kurzy se zaměřují na látku, kterou žáci v osmém ročníku již probírali a rozšiřují ji o nové oblasti. Pravidelné doučování matematiky a češtiny pomáhá zafixovat znalost probírané látky.

Kontakt

V případě, že máte zájem o rezervaci přípravného kurzu, nebo příjímaček nanečisto, či se chcete na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontaktovat.prijimacky-beroun.cz

Ing. Martina Janušková

776 291 027

januskova@anglictina-beroun.cz

Úzká 112, Beroun - Závodí


... rodiče o našich kurzech

(31)

VÍKENDOVÝ KURZ MATEMATIKY

9-10.3.2019 v Berouně
KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA K PŘIJÍMAČKÁM
TYPICKÉ PŘÍKLADY CERMAT
NAUČÍTE SE ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH
UPEVNĚNÍ ZNALOSTÍ PRŮBĚŽNÝMI TESTY
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V MALÉ SKUPINĚ
MOTIVACE K DALŠÍ PŘÍPRAVĚ